Miksi kehityksellisiä perustarpeita kannattaa hoitaa aikuisena?

Aivot ja hermosto tarvitsevat vuorovaikutusta kehittyäkseen. Lapsuuden ja nuoruuden aikaisissa ihmissuhteissa tulisi tyydyttyä niin fyysiset kuin psyykkiset perustarpeet. Perustarpeiden tyydyttyminen rakentaa tervettä minuutta. Tämä tarkoittaa kykyä käsitellä tunteita, toteuttaa unelmia ja rakentaa tyydyttäviä ihmissuhteita. Toivoa tuo aivojen kyky uusiutua, jonka vuoksi vaille jäämisille ja traumoille on myöhemmin elämässä mahdollista rakentaa uusia korjaaavia kokemuksia.   Psykomotorisessa […]