Tule mukaan ainutlaatuiseen koulutukseen, joka lisää taitoasi hyödyntää kehollista viisautta!

Uuden ryhmän aloitus on 27.-29.5.2022. Huomaa! Ajankohta voi tuntua kaukaiselta, mutta PBSP-tapahtumiin ja ryhmiin kannattaa osallistua jo ennen tätä. Näin rakennat hyvää pohjaa itsellesi ja saat intensiivisistä koulutuspäivistä enemmän!

Pesso Boyden System Psychomotor -terapeuttikoulutus on harjoituspainotteista moduuliopetusta ja kestää vähintäin 3 vuotta. Jokaisena kolmena vuotena on 8 lähiopetuspäivää. Lisäksi ohjelmaan kuuluu runsaasti käytännön harjoittelua omalla ajalla, omia PBSP-terapiaistuntoja sekä työnohjausta. Ideana on, että jokainen osallistuja saa työkaluja, joita voi integroida omaan työhön heti koulutusohjelman alettua.

Koulutus sopii sinulle, joka

a) olet koulutettu terapeutti (kuten psykoterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti, Rosen-terapeutti jne.)  ja haluat kehittää ammattitaitoasi uudelle tasolle. Haluat integroida PBSP-terapiasta osia omaan työotteeseesi tai haluat oppia ohjaamaan kokonaisia PBSP-terapiaistuntoja asiakkaillesi. Koulutus tarjoaa välineitä sekä ryhmäterapiaan että yksilöterapiaan. Oleellista on, että sinulla on hyvä tietopohja ihmisen psyyken toiminnasta ja sen häiröistä.

b) toimit ihmissuhdealalla: kuten opettajana, työnohjaajana, coachina, valmentajana ja sielunhoitajana. PBSP-koulutus tarjoaa uutta laajempaa ymmärrystä ja syvyyttä ihmisyydestä oman työn tueksi niin lasten kuin aikuisten parissa.

Koulutusohjelma tarjoaa myös syvällisiä välineitä oman henkilökohtaisen kasvusi tueksi. Se auttaa sinua astumaan entistä vahvemmin omaan potentiaaliisi, tukee hyvinvointiasi ja iloa toteuttaa sinulle merkityksellisiä asioita elämässäsi. Kuten menetelmän kehittäjä Albert Pesso sanoi: “Olemaan onnellinen epätäydellisessä maailmassa.”

Tavoitteesi voi olla koko koulutusohjelman suorittaminen, mutta se sopii myös tueksi omalle henkilökohtaiselle kasvulle ja antaa toimivia välineitä toimimiseen ihmissuhdealoilla. Koulutuksessa sitoudutaan yksi kalenterivuosi kerrallaan. Viimeisessä vaiheessa valmistuminen riippuu omasta rytmistäsi ottaa työnohjausta. 

Koulutus tapahtuu pienryhmässä ja toteutetaan englannin kielellä.

Koulutusohjelman runko

Koulutusvaihe 1: ensimmäinen vuosi 

Koulutuksen avaus, teoriaa ja harjoituksia (4 päivää)

  • PBSP:n historia; mielihyvä, tyydyttyneisyys, merkitys ja yhteys; viisi kehitystehtävää (paikka, suojelu, rajat, tuki, hoiva); muisti ja sen kolme eri laatua; neurobiologiaa; avoin mahdollisuuksien kenttä; kehon kieli; refleksi-rentoutusharjoitus; kolme liikelaatua; vastaavuus, muoto ja vastamuoto; energia-toiminta-vuorovaikutus-merkitys; kontakti-vetäytyminen; harjoituksia piirissä; elekieliharjoituksia; rakennelma; uteliaisuuden johtama tietoinen liike; positiivinen vaste; mikroseurannan esittely.
  • Kirjallisuutta ja kotitehtäviä. Ohjeita harjoitteluun ja harjoitusten ohjaamiseen ryhmässä.

Keholähtöinen työskentely, yleiset periaatteet, harjoituksia (4 päivää)

  • terapeuttinen suhde + mahdollisuuksien kenttä; asiakkaan motiivi ja työskentelyn sopimus;  viisi kehityistarvetta (kertaus, aiheen syventäminen),  etäisyys  tilassa; harjoitus negatiivisesta vasteesta; harjoitus rajoista; ulkoistamisen tekniikka; vastalääke ja päinvastainen mahdollisuus; ideaaliset henkilöt; harjoitus ideaalisista vanhemmista; lähestyminen kontrolloidusti -harjoitus; mikroseuranta ja sen harjoittelua; rakennelma. Kesäkuussa annettujen tärkeimpien harjoitusten kertaus ja työnohjaus.

Todistus ensimmäisen vuoden opiskelusta: 

Todistuksen saamiseksi edellytetään, että osaat käyttää kehon antamaa informaatiota apuna ja kehollisia harjoitteita tavoitteellisesti uuden muiston luomiseksi. Osaat ja ymmärrät myös PBSP:n teorian ja käytännöt. Sinulla on valmius jatkaa opiskeluasi eteenpäin vaiheeseen 2, jossa keskiössä on rakennelman ohjaaminen asiakkaalle.

Koulutusvaihe 2: Toinen ja kolmas opiskeluvuosi

Teemana rakennelma ja sen elementit. Mikroseuranta, vaihtoehtoinen mahdollisuus, paikanpitäjät, prinsiipit. (4 päivää)

Teemana rakennelma ja sen elementit. Aukot rooleissa, trauma, rajat, ihmisyyden ytimen (sielun) projektio (4 päivää)

Työnohjausta ja erikoisteemoja (4 päivää)

Työnohjausta ja loppukoe (4 päivää)

Todistus toisen ja kolmannen vuoden opiskelusta

Todistuksen saamiseksi edellytetään, että osaat ohjata PBSP-terapiaistunnon (rakennelman) eri tyyppisille asiakkaille.

Koulutusvaihe 3:

Koulutusvaihe 3 on valmis, kun olet oman työsi tukena ottanut yhteensä 35 työnohjaustuntia sekä saanut vähintäin 4 omaa rakennelmaa koulutusohjelma-päivien ulkopuolella (myös ennen koulutusohjelmaa saamasi rakennelmat käyvät). ->

Valmistuminen kansainvälisesti hyväksytyksi PBSP-terapeutiksi©.

Koulutusohjelman opettajat:

Arnoud van Buuren, Lääket.tri, Psykoterapeutti, Hollanti

Tutustu Arnoud van Buureniin

Sally Potter, BACP-akkredioitu parisuhdeterapeutti, Englanti

Tutustu Sally Potteriin

Milloin seuraava koulutusryhmä alkaa? Mikä on hinta?

Uuden koulutusryhmän aloituspäivämäärät on nyt sovittu, eli 11.-12.3.2022 (edellyttää, että koronarajoitukset eivät estä opettajien matkustamista Suomeen eikä ryhmän kokoontumista).  Osa koulutuksesta voidaan toteuttaa etäyhteyksin, mutta varsinkin aluksi lähitapaamiset ovat oleellisia. 

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, kannattaa jo nyt osallistua PBSP-tapahtumiin ja ryhmiin! Tämä on isoksi tueksi intensiivisessä opiskelussa myöhemmin.

Uuden koulutusohjelman hinta ja ensimmäisen vuoden muut koulutuspäivät määritellään syksyn 2021 aikana. 

Kiinnostuitko koulutuksesta? Haluatko lisätietoja? 

Ota yhteyttä – keskustelemme kanssasi mielellämme lisää!