Alla olevat henkilöt ovat suorittaneet 3-vuotisen PBSP-terapeuttikoulutuksen Suomessa. Heillä on pätevyys ohjata PBSP-kehollisia harjoituksia tai myös PBSP-terapiaistuntoja eli rakennelmia. Jokainen listallamme oleva henkilö saa edelleen koulutettujen PBSP-työnohjaajien tukea. Tämä edellytetään, jotta voisi valmistua kansainvälisesti sertifioiduksi PBSP-terapeutiksi.

 

Huomaathan, että PBSP-terapia on täydennyskoulutusta. Jokaisella listallamme olevalla henkilöllä on myös muuta ammattitaitoa liittyen terapeuttiseen työskentelyyn. Lisätietoja löydät terapeuttien omilta nettisivuilta.

Helsinki, Kirkkonummi, Kemiönsaari, Turku

Riitta Saarikko

Riitta Saarikko

050 367 6891

riitta@viisaskeho.fi

viisaskeho.fi


Helsinki

Demian Seesjärvi

Demian Seesjärvi

050 411 9914

demianseesjarvi@gmail.com

kehoaani.com


Loviisa, Helsinki

Arja Antervo

Arja Antervo

040 529 6459

arja.antervo@monimieli.fi

monimieli.fi

Seinäjoki

Sari Junno

Sari Junno

040 053 9375

elamanpisarat@gmail.com

elamanpisarat.fi

Tampere

Maija-Leena Lehtimäki

Maija-Leena Lehtimäki

040 515 2401

maija-leena.lehtimaki@pp.inet.fi

maijaleenalehtimaki.fi

Tampere

Mauri Lehtimäki

Mauri Lehtimäki

040 515 2593

m.lehtimaki@fimnet.fi

Ei vastaanottoa tällä hetkellä

Tampere, Pirkkala

Nina Reinikainen

Nina Reinikainen

040 068 2129

rosenterapia@gmail.com

rosenterapia.nettisivu.org

Ei vastaanottoa tällä hetkellä

Lahti

Eva Vento

Eva Vento

041 476 5155

tyonohjaus.psykoterapia@dlc.fi

Mitä PBSP-terapiassa tapahtuu?

Ideana on luoda uusia symbolisia ”muistoja”, jotka korjaavat traumojen luomia automaattisia reaktiomalleja.

Uusi muisto kuvailee, millaista elämä olisi aikoinaan ideaalisesti ollut, jotta ihmisen luonnolliset biologiset kehitystarpeet olisivat täyttyneet hänen kannaltaan suotuisasti. Kun ihminen on valmis tunnetasolla hyväksymään uudenlaisen mahdollisuuden, miten elämä olisi aikoinaan voinut sujua hänen kannaltaan suotuisasti, tuntuu se helpotuksena ja kehossa rentoutumisena. Todellisen elämän muistot säilyvät tarinana, mutta tunnetason kiinnittyminen niihin hälvenee.

Korjaavat uudet muistot vahvistavat sisäistä eheyttä, lisäävät kykyä käsitellä tunteita ja stressiä. Myös kyky solmia terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita kasvaa.


Kun tulen terapiaistuntoon, pitääkö minulla olla käsiteltävä teema valmiina?

Voit tulla terapia-istuntoon avoimin mielin ilman valmiiksi mietittyä teemaa. Oleellista on halukkuutesi ja avoimuutesi rakentaa korjaavia kokemuksia. Voit aloittaa istunnon kertomalla vaikkapa jostakin tämän hetken ongelmasta tai siitä, miltä kehossasi tuntuu juuri nyt.


Miten voin arvioida, sopiiko tämä menetelmä minulle?

Suosittelemme, että tutustut menetelmään vaikkapa lukemalla tämän nettisivuston. Voit myös ottaa yhteyttä PBSP-terapeuttikoulutuksessa oleviin henkilöihin, ja keskustella heidän kanssaan tilanteestasi. Ennen varsinaisia terapiaistuntoja (rakennelmia) on suositeltavaa osallistua PBSP-keholliset harjoitukset ryhmään. Näin voit pienin askelin tutustua menetelmään ja sen soveltuvuuteen itsellesi.

 PBSP-menetelmä sopii hyvin täydentämään muita terapioita, kuten psykoterapiaa tai erilaisia keho-, tanssi- , liike- tai taideterapioita. Se voi nopeuttaa prosessia tai auttaa luomaan korjaavan kokemuksen, kun jokin vaikea asia on noussut esiin.


Kenelle PBSP:stä on hyötyä?

PBSP:stä on saatu apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, erilaisista riippuvuuksista (seksi, huumeet, alkoholi, sokeri jne.) tai ovat eri tavoin traumatisoituneita. Sitä on käytetty perheterapiassa, pariterapiassa, sielunhoidossa ja työelämän valmennuksissa. Menetelmää pidetään myös terapeuttien omana terapiana – terapeutit käyttävät sitä oman työnohjauksen ja sisäisen kasvun välineenä. PBSP on erittäin toimiva menetelmä henkilöille, jotka ovat työstäneet oman elämän vaikeita kysymyksiä jo jonkin aikaa.


Kenelle PBSP ei sovi?

PBSP pureutuu ihmisen ongelmakohtiin syvällisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää, että asiakkaalla on kyky ylläpitää yhteyttä oman persoonansa eheään ja aikuiseen osaan, joka kykenee säätelemään tunnetilaa ja terapeuttista prosessia. PBSP-terminologialla sanotaan, että terapeutti keskustelee aina asiakkaan “pilotin” eli minuuden toimitusjohtajan kanssa. Jotkut tarvitsevat vakauttavaa terapiaa ennen PBSP-työskentelyyn siirtymistä. Huomaa myös, että PBSP -terapian tavoitteena on luoda korjaavia kokemuksia – ei ohjata asiakasta ensisijaisesti kokemaan uudelleen menneisyyteen liittyviä tuskallisia tunteita.

Yhteystiedot

+358 50 3676891
riitta@viisaskeho.fi

Viisas Keho Oy

Liity ryhmäämme

Tilaa uutiskirje

© Viisas Keho Oy