Kehotietoista tukea ihmissuhdetöihin

Ihmissuhde- ja auttamistöissä oma persoona ja keho ovat työvälineitä kohdattaessa vaativissa tilanteissa olevia ihmisiä. Oma työhyvinvointi kaipaakin erityistä huolenpitoa. Muutoin riskinä on ylikuormittuminen, myötätuntouupumus tai mahdollisesti sijaistraumatisoituminen. Ensioireena voi olla työn ilon katoaminen.   Kehotietoisuuteen perustuvat menetelmät tarjoavat välineitä niin omaan jaksamiseen kuin asiakkaan kohtaamiseen. Psykomotorisessa Pesso Boyden – terapiassa (PBSP) on useita sovellusmahdollisuuksia ihmissuhdetyön […]